Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiat sprzedaje działki!

7 lutego 2020 r.

Powiat Nowosądecki sprzedaje sześć działek budowlanych położonych w Krynicy – Zdroju po obniżonej cenie. Inwestorzy mogą składać oferty do 2 marca 2020 r.

 Właśnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie Krynica Wieś, miasto Krynica-Zdrój. Działki zlokalizowane są niedaleko zbiegu ulic Czarny Potok i Kraszewskiego, znajdują się na stoku o wystawie wschodniej, w odległości ok. 2 km od centrum Krynicy-Zdroju i ok 2,5 km od terenów sportowych i rekreacyjnych (Kolej Gondolowa Jaworzyna). To działki niezabudowane, z drogą dojazdową od ulicy Halnej. W ich sąsiedztwie są domy jednorodzinne i tereny zielone. Każda z działek sprzedawana jest odrębnie z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności w działce stanowiącej drogę wewnętrzną. Wielkość działek waha się od 821m2 do 962m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komercyjne.

Cena wywoławcza działek waha się od 155 tysięcy złotych do ponad 190 tysięcy złotych brutto.

Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 20 tysięcy złotych do 2 marca  2020 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (nr  64 1050 0161 6745 7777 7777 7777). Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

Oferty należy składać do 2 marca  2020 r. w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33, pok. 113 parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Krynica Wieś m. Krynica-Zdrój – działka numer …....... wraz z udziałem w drodze wewnętrznej”.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu - z otwarciem ofert - odbędzie się w obecności oferentów w dniu 6 marca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok.  207, I piętro.

Szczegóły: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 3, tel.: 18 414 18 54 oraz strony:

https://www.bip.nowosadecki.pl/przetargi/przetargi_i_ogloszenia_starostwa/art469.html

https://www.bip.nowosadecki.pl/przetargi/przetargi_i_ogloszenia_starostwa/art468.html

https://www.bip.nowosadecki.pl/przetargi/przetargi_i_ogloszenia_starostwa/art467.html

(olsz)

 

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...