Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiat inwestuje w gminie Chełmiec

25 listopada 2019 r.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski spotkał się dzisiaj podczas sesji z władzami i radnymi gminy Chełmiec. Mówił m.in. o wykonanych inwestycjach w poszczególnych miejscowościach oraz o planach na najbliższe miesiące. Wielu radnych dziękowało staroście za szybką interwencje, szczególnie w przypadkach budowy przejść dla pieszych i budowy chodników.

- Dobiegają końca prace związane z remontem drogi powiatowej Trzetrzewina – Podrzecze na odcinku 3,66 kilometra. Remont polegał nie tylko na odtworzeniu nawierzchni, ale wymieniliśmy również wszystkie warstwy podbudowy. Wartość całej inwestycji to 3,72 miliona złotych, z czego 2,12 miliona złotych to dotacja na usuwanie skutków powodzi – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargów, udało się zakontraktować roboty po znacznie niższych cenach niż planowano, dlatego Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu oszczędności na dokończenie właśnie tej drogi. Za kwotę blisko 886,4 tys. zł zostanie więc wykonany dodatkowy odcinek (1,65 km), który pozwoli połączyć nową nawierzchnią Chochorowice (gmina Podegrodzie) z Trzetrzewiną w gminie Chełmiec (5,31 km).

- W najbliższym czasie rozpocznie się największa inwestycja drogowa na terenie gminy Chełmiec – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Będzie to remont drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec, która przebiega przez miejscowości: Marcinkowice, Rdziostów i Chełmiec.

Do końca lipca 2020 roku za kwotę 7,56 mln zł zostanie wymieniona nawierzchnia na odcinku 5,27 km. Dodatkowo zostaną wykonane aktywne przejścia dla pieszych. Roboty są objęte dofinansowaniem w 70% z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym wypadku również korzystne ceny przetargowe pozwoliły rozszerzyć zakres remontów o dodatkowy odcinek blisko 300 metrów w samym centrum Chełmca.

Do tej pory na terenie gminy Chełmiec przebudowano najbardziej zniszczony odcinek drogi Trzetrzewina - Męcina (Krasne Potockie). Pierwotnie planowano przebudowę 360 metrów, ale już w trakcie robót zdecydowano o wydłużeniu odcinka objętego robotami i ostatecznie za kwotę ponad  673,9 tys. zł kompleksowo wymieniono podbudowę, jezdnię oraz pobocza na odcinku ponad pół kilometra.

W planach są:

- przebudowa mostu w ciągu drogi Wielogłowy - Ubiad. Prace zaplanowano na przyszły rok - powstanie nowy, szerszy most z chodnikami, a dodatkowo zostanie umocniony fragment potoku;

- budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec (przy skrzyżowaniu z ul. Jagodową). Obiekt ma być szerszy, z chodnikami i barierami. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa po zakończeniu remontu drogi, dlatego planuje się ją na 2021 rok. Już teraz jednak trwają przygotowania do tej inwestycji (projektowanie, uzgodnienia i niezbędne pozwolenia, a także poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania).

- Ale o nie wszystko – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Mamy nadzieję na korzystne rozstrzygnięcia ostatniego naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych. Wtedy, jesienią przyszłego roku rozpoczniemy kolejny etap remontu drogi Limanowa – Chełmiec, od Marcinkowic do granicy z Powiatem Limanowskim. Na przyszły rok planowana jest również budowa chodnika przy tej  drodze na odcinku ponad jednego kilometra od Rdziostowa do ulicy Jagodowej w porozumieniu z gminą Chełmiec, która będzie partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia.
Prawdopodobnie już w grudniu zostanie ogłoszony przetarg i po jego rozstrzygnięciu, zaraz na początku roku rozpoczną się roboty – jeśli tylko pogoda na to pozwoli.

W sesji wziął udział m.in.: starosta Marek Kwiatkowski, wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarki oraz radni powiatowi: Maria Barbara Szarota i Marcin Bulanda.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...