Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Potrzebne jest wsparcie dla rolnictwa górskiego

28 listopada 2019 r.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym rozmawiano o przyszłości rolnictwa na Sądecczyźnie. Jednym z prelegentów seminarium „Ekonomiczne problemy rozwoju gospodarstw z chowem zwierząt ras rodzimych (zachowawczych) i ich interakcje rynkowe w warunkach zrównoważonego rolnictwa” był starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. 

Starosta mówił m.in. o ukształtowaniu powierzchni województwa małopolskiego, które ma charakter zdecydowanie górski i wyżynny (50% powierzchni województwa położony jest powyżej 500 m n.p.m., a tylko 9% obszaru leży poniżej 200 m n.p.m.). Poziom rozwoju gospodarczego oraz dochodów miejscowej ludności jest niższy niż średnia w województwie. W związku z tym, przeciwdziałanie społecznej i cywilizacyjnej marginalizacji regionu wymaga szybkiego wdrożenia instrumentów prawnych, organizacyjnych i finansowych, najlepiej na bazie dedykowanego terenom górskim programu rozwoju (wsparcie rolnictwa na terenach górskich). Wśród cech charakterystycznych terenów górskich Małopolski, starosta wymienił m.in.: wyjątkowe w skali kraju i Europy walory krajobrazowe i klimatyczno-przyrodnicze, różnorodną i bogatą kulturę i tradycję ludową, niepowtarzalny dorobek kultury rolnej przejawiający się w bogactwie lokalnych ras zwierząt i odmian roślin uprawnych, dominację niskotowarowej produkcji ekstensywnej w czystym środowisku i przy niskim zużyciu czynników plonotwórczych oraz na ogół korzystne tendencje demograficzne i ponadprzeciętna aktywność gospodarcza mieszkańców, a także występowanie rozlicznych ograniczeń i utrudnień dla produkcji rolnej wynikających ze specyfiki regionu.

- Ograniczenia produkcji rolniczej na terenach górskich Małopolski wynikają głównie z surowego, zmiennego klimatu z okresowymi nadmiarami lub niedoborami wody, znacznego nachylenia stoków, niskiej jakości gleb podatnych na erozję, bardzo wysokiego udziału powierzchni prawnie chronionych – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Ponadto, gospodarstwa są silnie rozdrobnione, a ich dochody są w dużej mierze uzależnione od systemu dopłat obszarowych.

Starosta dodał, że na ograniczenie produkcji wpływa także przestarzała i wymagająca znacznych nakładów finansowych infrastruktura, niski na ogół poziom wykształcenia - szczególnie wśród starszego pokolenia właścicieli gospodarstw rolnych, sceptycyzm miejscowej ludności w odniesieniu do problematyki scaleń gruntów rolnych oraz nasilona migracja ludzi młodych ze wsi do miast w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i płacy.

- Szansami rozwojowymi rolnictwa i obszarów wiejskich na terenach górskich Małopolski jest rozwój chowu i hodowli zwierząt trawożernych szczególnie w kontekście wykorzystania dużych powierzchni, rozwój towarowej produkcji sadowniczej w oparciu o istniejące centra produkcyjne, rozwój produkcji żywności wysokiej jakości w tym tradycyjnej, regionalnej, ekologicznej oraz rozwój niszowych i niekonwencjonalnych kierunków produkcji rolnej takich jak winiarstwo, pszczelarstwo, akwakultury, uprawa ziół, lawendy czy żurawiny – dodał starosta Marek Kwiatkowski.

Pozostali prelegenci mówili również o kondycji ekonomicznej gospodarstw utrzymujących bydło mleczne ras zachowawczych oraz o dochodowości gospodarstw owczarskich utrzymujących rasy zachowawcze. Został też poruszony temat możliwości dywersyfikacji krótkich kanałów dystrybucji żywności w gospodarstwach z chowem zwierząt ras zachowawczych, a także interakcji rynkowych gospodarstw utrzymujących zwierzęta ras zachowawczych.

W spotkaniu, które prowadził prof. dr hab. inż. Janusz Żmija wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, członek Zarządu PN Edward Ciągło, prelegenci: dr inż. Elżbieta Sowulska-Skrzyńska, dr inż. Anna Borecka, dr inż. Renata Matysiak-Pejas, dr hab. inż. Jerzy Cieślik, dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys.

Organizatorami spotkania byli: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...