Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posłowie o osuwiskach

30 stycznia 2008 r.

30 stycznia 2008 roku

O likwidacji czynnych osuwisk oraz innych zniszczeń występujących na terenie powiatu dyskutowali samorządowcy podczas spotkania w Korzennej...

O likwidacji czynnych osuwisk oraz innych zniszczeń występujących na terenie powiatu dyskutowali samorządowcy podczas spotkania w Korzennej.

W urzędzie Gminy Korzenna odbyło się noworoczne spotkanie. Zostało zorganizowane z inicjatywy wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona oraz senatora RP Stanisława Koguta.

Przybyłych powitał wójt
Leszek Skowron

Do zebranych zwrócił się
senator RP Stanisław Kogut

Zaproszenie przyjęli posłanki Anna Paluch i Barbara Bartuś oraz posłowie Arkadiusz Mularczyk, Wiesław Janczyk i Tadeusz Skorupa. Przybyli także wójtowie i burmistrzowie Powiatu Nowosądeckiego oraz radny Zbigniew Miłkowski i członek Zarządu Powiatu Waldemar Olszyński.

Zaproszeni goście

Posłowie podczas obrad

Radny Zbigniew Miłkowski (w środku)

(od lewej) poseł Arkadiusz Mularczyk
Waldemar Olszyński oraz Piotr Krok

Po życzeniach i noworocznych akcentach, przystąpiono do rzeczowej dyskusji. Głównym tematem była kontynuacja działań w zakresie likwidacji szkód i zniszczeń - głównie osuwisk, powstałych na skutek powodzi, które w latach minionych wystąpiły na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Podczas obrad

Dyskusja była ożywiona

Na pytania i wątpliwości samorządowców odpowiadali obecni na spotkaniu Grzegorz Tomaszewski oraz Cezary Druś przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Podczas dyskusji podsumowano już zrealizowane inwestycje i sprecyzowano zakres dalszych, najbardziej istotnych. Będą dotyczyły głównie stabilizacji osuwisk, modernizacji dróg, mostów oraz obiektów hydrotechnicznych.

Dyskutanci podkreślali, iż z uwagi na rozmiar i zasięg problemów oraz koszty, samorządy samodzielnie nie podołają zadaniom naprawczym. Dlatego, tak istotna jest koordynacja działań na wszystkich szczeblach, samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także administracji rządowej, wspartych zaangażowaniem przedstawicieli organów decyzyjnych.

Opracowanie:JM BS

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...