Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN

18 grudnia 2019 r.

W środę 18 grudnia 2019 roku o godz. 10:45 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach.
4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok.
6. Przyjęcie Sprawozdania z Działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.