Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

20.12.2019 r.

W piątek 20 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (sala konferencyjna 207) odbędzie się posiedzenie Komisji Mienia i InfrastrukturyRPN.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.