Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN

20.12.2019 r.

W piątek 20 grudnia 2019 roku o godz. 10:45 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (sala konferencyjna 207) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury  RPN.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2020
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2019
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.