Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Osiągnięcia - sukcesy i talenty

Rada Powiatu Nowosądeckiego  w 2017 roku utworzyła Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  Powiatu Nowosądeckiego.

Program został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 242/XXIV/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku.

Celem programu jest wspomaganie rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów szkół powiatowych.

Oprócz wsparcia uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniku w nauce, Zarząd Powiatu przyznaje też stypendium socjalne, stypendium dla uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi a pobierają naukę w szkołach powiatowych.