Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Nagrody starosty dla animatorów kultury i zespołów regionalnych

30 listopada 2021 r.

Podczas dzisiejszej gali z okazji Powiatowego Dnia Działacza Sportu i Kultury, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył nagrody mieszkańcom Sądecczyzny za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r. Nagrody finansowe otrzymały zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły regionalne obchodzące w tym roku jubileusze.

- Gratuluję wszystkim wyróżnionym! Dziękuję za zaangażowanie i pracę na rzecz zachowania tradycji i kultury naszych przodków oraz zachęcanie młodego pokolenia do odkrywania pasji muzycznych, regionalnych, malarskich i teatralnych - mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Wiedząc, że na Sądecczyźnie są tacy ludzie jak wy, jestem spokojny nie tylko o przetrwanie tradycji, ale też o rozwój szeroko pojętej kultury.

Warto przypomnieć, że w Powiecie Nowosądeckim organizowanych jest corocznie ponad sto imprez artystycznych, na które organizatorzy uzyskują wsparcie finansowe z budżetu powiatu. W tym roku było to 120 tysięcy złotych. Władze Powiatu wspierają też m.in.: Szkółki Ginących Zawodów, w których uczy się prawie 500 dzieci; prowadzą Fonotekę Ziemi Sądeckiej liczącą obecnie 171 płyt (255 900 zł); biblioteki - 62 placówki, w tym 16 bibliotek głównych i 46 filii (322 tys. zł); zadania z zakresu ochrony zabytków (120 tys. zł). Realizując zadania z zakresu upowszechniania kultury oraz dbając o zaspakajanie potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądecczyzny, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wydatkował w bieżącym roku 922 500 zł.

Podczas dzisiejszej gali, nagrody indywidualne otrzymali:

Anna Szura: tworzy i prowadzi grupy artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka wielu projektów scenicznych przedstawiających zwyczaje i obrzędy mieszkańców Sądecczyzny. Popularyzatorka sztuki teatralnej. Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień w konkursach gminnych.

Roman Kwoka: kierownik i założyciel Regionalnego Zespołu „Krużlowianie”, Orkiestry Dętej i Chóru mieszanego w Krużlowej. Organizator zajęć muzycznych, festynów, konkursów. Popularyzator muzyki. Laureat wielu nagród i wyróżnień w konkursach muzycznych organizowanych na trenie gminy i powiatu.

Irena Miczołek: członkini Zespołu Regionalnego „Kamienica”. Popularyzatorka tradycji i kultury lokalnej. Zajmuje się malarstwem na szkle, rzeźbą i haftem. Autorka książki pt. „Cieniawa kapliczkami malowana”.

Zofia Skwarło: założycielka Zespołu Regionalnego „Nawojowiacy”, którego jest kierownikiem artystycznym i choreografem. W latach 80. ubiegłego wieku inicjatorka i organizatorka festiwali kultury młodzieży wiejskiej. Organizatorka szkoleń i warsztatów dla instruktorów ruchu folklorystycznego. Jest jurorem w regionalnych i ogólnopolskich przeglądach i festiwalach folklorystycznych. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Babcyn Kuferek”. Za swoją działalność na rzecz folkloru otrzymała wiele nagród i odznaczeń.

Dustin  Ziółkowski: młody, utalentowany muzyk – saksofonista. Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej. Członek zespołów muzycznych „Maskotka” i „Banbinoski”. Laureat wielu przeglądów i konkursów muzycznych na szczeblu krajowym.

Małgorzata Liber: instruktorka Zespołu Regionalnego „Małe Podegrodzie”, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Propagatorka kultury regionalnej. Przygotowała materiały na jubileuszową płytę Zespołu oraz  opisała i opracowała historię działalności Zespołu. Założycielka dwugłosowego chóru dziecięcego „Wiolino” i czterogłosowego chóru kościelnego „Passionato”. Za swoją działalność na rzecz kultury otrzymała wiele nagród i odznaczeń.

Anna Michalik: członkini Zespołu Regionalnego „Podegrodzie” oraz Teatralnego Zespołu Obrzędowego. Jako jedna z nielicznych przedstawicielek młodego pokolenia posługuje się autentyczną gwarą lachowską.

Magdalena Kwoka: od 14 lat członkini Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”. Od wielu lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu przy organizacji imprez i przeglądów artystycznych. Członkini Amatorskiego Zespołu Teatralnego.

Jerzy Pietruszka: animator kultury Lachów Podegrodzkich. Nagrywa i archiwizuje zwyczaje i obrzędy lachowskie. Dokumentuje na fotografii przeglądy, konkursy, przedstawienia popularyzujące kulturę regionu. 

Janusz Duda: członek Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”, a wcześniej Zespołu „Małe Podegrodzie”. Działa na rzecz kultury regionalnej w Stowarzyszeniu Lachów Sądeckich. Jest też członkiem Amatorskiego Zespołu Teatralnego.

Nagrody zbiorowe zostały przyznane:

- Regionalnemu Zespołowi „Mystkowianie”: zespół działa od 1984 roku, najpierw jako grupa dziecięca, z czasem przekształcił się w grupę dorosłą, która samodzielnie funkcjonuje od 2014 roku. Zespół, oprócz popularyzacji tańca i śpiewu  ludowego, nagrywa płyty i filmy, prowadzi szkółki gry na instrumentach, prelekcje na temat regionu. Ponadto przygotowuje programy lachowskie dla zespołów spoza regionu, w tym dla zespołów polonijnych. Prowadzi też badania etnograficzne wsi Mystków i okolic. W ostatnim okresie Zespół zdobył wiele prestiżowych nagród: I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Samovity – kraina niekończących się możliwości”, II miejsce na 51. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Oblicza Tradycji” w Zielonej Górze, Grand Prix na V International Multi-Genne online festiwal oraz I miejsce na tym festiwalu w kat. strój, w kat. grupa śpiewacza, kat. taniec, kat. muzyka/kapela (2020 r.) oraz I miejsce na XXVII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”, Grand Prix Międzynarodowym Festiwal „Klejnoty” na Ukrainie, Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Pieśni Gór” w Sibiu (Rumunia) – (2021 r.). Ponadto wziął udział w VI Światowej „Folkloriadzie” w Rosji, której organizatorem był CIOFF. Za swoją działalność, członkowie Zespołu (Benedykt Poręba i Patryk Rutkowski) otrzymali Odznakę Ministra Kultury i Sportu „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  Ponadto Patryk Rutkowski otrzymał nominację na eksperta ds. folkloru Polskiej sekcji CIOFF;

- Regionalnemu Zespołowi „Mszalniczanie” z okazji Jubileusz 40-lecia działalności artystyczne.  Kwota nagrody 4000 zł oraz Kazimierzowi Ogorzałkowi – członkowi i współzałożycielowi zespołu 1566 zł);

- Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Florynki z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności artystycznej. Kwota nagrody 4500 zł;

- Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Tęgoborzy z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej. Kwota nagrody 4000 zł;

- Zespołowi Regionalnemu „Jakubkowianie” z okazji 25-lecia działalności artystycznej. Kwota nagrody 2.500 zł oraz członkom - Elżbiecie Bryniak i Sławomirowi Podoskowi (po 1566 zł).

W spotkaniu, które uświetnił występ kapeli Zespołu Regionalnego „Jakubkowianie” z Łososiny Dolnej i kapeli Zespołu Regionalnego „Mystkowianie” z Mystkowa wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, Roman Potoniec – przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk, członkowie Zarządu: Zofia Nika i Marian Dobosz, radni powiatowi: Krzysztof Bodziony - przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Stanisław Sułkowski - przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu, Maria Barbara Szarota – przewodnicząca Komisja Zdrowia i Uzdrowisk, Marcin Bulanda – przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, Anna Radzik - wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Paweł Łabuda – wiceprzewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, a także Monika Dziedzina - sekretarz Powiatu i Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie przygotowali pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wraz z dyrektor Wydziału Bożeną Mynarek, która prowadziła dzisiejszą galę.

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...