Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

NABÓR W PROGRAMIE DOTACYJNYM „KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ” #WIKTORIA 1920

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A). Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 2 mln zł.

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów: od 3 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r.Termin składania wniosków: do 15 lipca 2020 roku do godziny 15.59

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie:
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920/