Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Minister o Rządowej Tarczy Energetycznej

23 września 2022 r.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa mówił o Rządowej Tarczy Energetycznej.

Edward Siarka przedstawił zebranym informacje dotyczące Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Mówił o dodatkach dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, takich jak: szkoły, przedszkola, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, remizy strażackie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi. Generalnie, dodatek ma pokryć 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.

Wnioski należy składać są do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu. Można go też złożyć elektronicznie. Termin na złożenie wniosku – 30 listopada 2022 r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania). Wypłata następuje w terminie miesiąca.

Co ważne:

- Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB.

- Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

- Rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku.

- Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku).

- Postępowanie w sprawie dodatku prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo upoważniona przez niego osoba.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego: Zofia Nika i Edward Ciągło, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Kazimierz Koprowski, samorządowcy z Sądecczyzny, dyrektorzy jednostek powiatowych i gminnych.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna

 

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...