Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Milionowe inwestycje

10 maja 2019 r.

Władze Powiatu Nowosądeckiego realizują milionowe inwestycje zarówno na drogach, jak i w zakresie poprawy bazy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mówił o tym podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu starosta Marek Kwiatkowski.

- Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są prace przy największej obecnie naszej inwestycji czyli rozbudowie hali sportowej przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Został zakończony stan surowy zamknięty, obiekt ma już dach, stolarkę okienną i drzwiową. Całkowita wartość robót to kwota 5 milionów  280 tysięcy złotych. Cały czas zabiegamy o pozyskanie dotacji w wysokości 50 procent z Ministerstwa Sportu – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Prowadzone są też prace w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego - etap I”. Zakres robót obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem powierzchni dachu i stropu. Termin zakończenia robót to 27 maja 2019. Wartość zamówienia 1.082.828,18 zł. Zostało też wszczęte postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy II etapu inwestycji, który dociepli ściany zewnętrzne, zrobi odwodnienie budynku i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień tego roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.

- Od wielu lat, Powiat realizuje projekt związany z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. – Teraz została podpisana kolejna umowa na odbiór azbestu. Wartość zamówienia to kwota ponad 250 tysięcy złotych. W ramach umowy, do końca listopada tego roku, z terenu Powiatu Nowosądeckiego zostanie usuniętych kolejne 795 ton odpadów zawierających azbest.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej -Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych. Projekt ma być gotowy do końca września tego roku.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole powiatowej w Nawojowej. Władze Powiatu otrzymały właśnie rekomendację z Urzędu Marszałkowskiego i tym samym uzyskały dotację w wysokości ponad 160 tysięcy złotych.

Po wysłuchaniu sprawozdania starosty, który mówił również o inwestycjach drogowych (http://nowosadecki.pl/pl/trwaja-remonty-drog-powiatowych) i spotkaniach, podczas których reprezentował Powiat Nowosądecki (http://nowosadecki.pl/pl/aktualnosci), radni zapoznali się m.in. z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu oraz informacją z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego za 2018 roku.


Podjęli uchwały w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok; zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju; zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok oraz w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...