Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Masz przychodnię i sprzęt do badań? Możesz zarobić 16 tysięcy złotych!

23 października 2019 r.

Do 31 października 2019 r. można składać oferty w konkursie „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”.

Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne jednego odcinka anatomicznego oraz badanie poziomu witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma zostać zrealizowane do 12 grudnia 2019 r.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33, parter, pok. 113) do 31 października do godz. 15. Na kopercie należy zamieścić dopisek: Oferta na realizację zadania pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Decyduje data jej wpływu do Starostwa potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego. Otwarcie ofert i ocena formalna nastąpi 4 listopada 2019 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod adresem http://www.bip.powiat.nowy-sacz.pl/ogloszenia_i_zawiadomienia/ogloszenia_urzedowe/art2601.html, a także w siedzibie Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa pok. 327. 

(olsz)

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...