Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 723/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 14 października 2020 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.
W związku z tym Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do włączenia się w proces wypracowania ostatecznej wersji dokumentu poprzez zgłaszanie uwag.

Konsultacje społeczne trwają do 30 października 2020 r.

Uwagi (wg załączonego wzoru formularza) do projektu Programu można zgłaszać:

  • za pośrednictwem Internetu:  ngo@nowosadecki.pl
  • faksem: 18 41 41 600
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz,
  • osobiście: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 331, tel. 18 41 41 832.

 

Komórką merytoryczną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.

 

Pliki do pobrania