Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Komisja Statutowa

Przewodniczący Komisji:

Przemysław Gajowski

Wiceprzewodniczący Komisji:

Franciszek Kantor

Skład Komisji:

  • Edward Ciągło
  • Stanisław Sułkowski

 

Do zadań Komisji Statutowej należy opiniowanie zmian Statutu Powiatu Nowosądeckiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego. Komisja sprawuje także nadzór nad poziomem legislacyjnym podejmowanych przez Radę Powiatu uchwał.

 

VI Kadencja:

 

V Kadencja:

 

IV Kadencja:

 

 III Kadencja: