Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Zofia Nika

Rok urodzenia: 1960

Wykształcenie: wyższe – magister matematyki

Gmina: Korzenna

Zawód i miejsce pracy: nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
39 lat pracy w zawodzie nauczyciela matematyki. Pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Łyczanej, wicedyrektora Gimnazjum w Korzennej oraz wicedyrektora Zespołu Szkół w Korzennej.
Radna V kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego podczas której pełniła funkcje: Przewodniczącej Komisji Edukacji RPN, Członka komisji Turystyki i Sportu RPN, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, a także Przewodniczącej Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu oraz  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju
Od 28 grudnia 2018 roku Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje ponadto następujące funkcje: Członka Komisji Edukacji, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej. Jest rówież Przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządwów Gospodarczych oraz Przewodniczącą Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Rodzina: mąż Antoni, troje dzieci