Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Zofia Nika

Rok urodzenia: 1960

Wykształcenie: wyższe – magister matematyki

Gmina: Korzenna

Zawód i miejsce pracy: nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:

39 lat pracy w zawodzie nauczyciela matematyki. Pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Łyczanej, wicedyrektora Gimnazjum w Korzennej oraz wicedyrektora Zespołu Szkół w Korzennej.

Radna V kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego podczas której pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji RPN, członka Komisji Turystyki i Sportu RPN, członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury a także członka Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu oraz  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju.

Radna Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji. Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego sprawuje ponadto następujące funkcje: Członka Komisji Edukacji, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Jest również Przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych oraz Przewodniczącą Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Członek Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”.

Rodzina: mąż Antoni, troje dzieci