Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

 

Edward Ciągło

Rok urodzenia: 1953

Wykształcenie: wyższe

Gmina: Stary Sącz

Zawód i miejsce pracy: fizyk, nauczyciel - emeryt

Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
W latach 1990 - 1994 Radny Miasta i Gminy Stary Sącz i delegat do Sejmiku Województwa Nowosądeckiego.
W latach 2002 - 2005 Radny Województwa Małopolskiego i delegat do Związku Województw RP.
W latach 2005 - 2007 Poseł na Sejm RP.
W latach 1990 - 1994 Przewodniczący Zespołu ds. informatyzacji Sejmiku Województwa Nowosądeckiego.
W latach 2002 - 2005 Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, podczas której pełnił funkcje: Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz Członka Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN.
Od listopada 2018 roku Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje ponadto następujące funkcje: Członka Komisji Budżetowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, Członka Komisji Statutowej oraz Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk. Jest również Członkiem Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz Przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 1 lutego 2023 r. Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.

 

Hobby: informatyka, polityka