Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Co nam mówi mózg dziecka?

29 listopada 2019 r.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbył się panel szkoleniowy „Co nam mówi mózg dziecka?” Wziął w nim udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Znawcy tematu (prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr Krystyna Rymarczyk, Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov Maciej Frasunkiewicz) mówili m.in. o nowych odkryciach w neuropedagogice, a także metodach oraz narzędziach, które umożliwią: trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmocnienie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pobudzenie kreatywności, pozytywne myślenie, poprawienie szybkości i efektywności uczenia się.

- W dzisiejszym świecie postęp medycyny może przyczynić się do zmiany myślenia o zdrowiu lub chorobie. Przypadki, które dotychczas były wyjątkiem, stają się normą. Z kolei dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy, ze spektrum zachowań niedostosowanych społecznie lub rzadkimi chorobami towarzyszą nam w obszarze życia codziennego – zwłaszcza w praktyce zawodowej pedagogów, psychologów, terapeutów, a także rehabilitantów – mówili organizatorzy.

Jednym z problemów, z którymi spotykają się pedagodzy, psycholodzy, terapeuci są zaburzenia procesów uczenia się i zachowania. Zespół specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia), w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), trudności z koncentracją uwagi towarzyszące ADHD, problemy z motywacją i samokontrolą, co często prowadzi do przejawów agresji. Coraz częściej mówi się, że możliwą przyczyną specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych są czynniki biologiczne związane z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego, które pozostają w interakcji z czynnikami związanymi z samym procesem nauczania, z czynnikami psychologicznymi, a także rodzinnymi. Agresja, trudności z adaptacją w grupie są czynnikiem ryzyka uzależnień lub depresji. Te zaburzenia stają się także coraz powszechniejszym problemem wśród dzieci i nastolatków.

Właśnie o takich problemach dyskutowali dzisiaj fachowcy, a przysłuchiwali się temu pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele. Nie zabrakło oczywiście pracowników Powiatowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na czele z dyrektorem Leszkiem Markiem Misiewiczem.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...