Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

8 marca – 14 marca 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

09.00 – Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

10.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

ŚRODA

10.00 - Posiedzenie Zarządu, sala konferencyjna 207, udział: Zarząd 

13.00 – Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

13.00 - Posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, wideokonferencja, udział: starosta Marek Kwiatkowski, członek Zarządu Edward Ciągło

13.00 - Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, sala obrad, udział: członkowie Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło

 

CZWARTEK

11.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

12.00 - Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, posiedzenie on-line, udział: starosta Marek Kwiatkowski, członek Zarządu Edward Ciągło

 

PIĄTEK

16.00 - Uroczyste podpisanie listu intencyjnego z Marszałkiem Województwa Małopolskiego dotyczące podjęcia dalszych działań związanych z budową połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rzece Dunajec, Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, udział: starosta Marek Kwiatkowski