Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

7 grudnia – 13 grudnia 2020 r.

PONIEDZIAŁEK

10.00 - Podpisanie umowy notarialnej, sala 208, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk 

12.00 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN w formie wideokonferencji, udział: członkowie Zarządu Marian Dobosz, Zofia Nika 

14.00 - Posiedzenie Komisji Edukacji RPN w formie wideokonferencji, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Marian Dobosz, Zofia Nika 

15.30 - Rozpoczęcie w zdalnym trybie obradowania (wideokonferencja) kontroli w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu

 

WTOREK

12.00 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN w formie wideokonferencji, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło

14.00 - Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN w formie wideokonferencji, udział: członek Zarządu Marian Dobosz 

 

ŚRODA

10.00 - Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem III Wieku, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk 

10.30 - Podpisanie Deklaracji współpracy Partnerstwa "Miodny Szklak", sala konferencyjna 207 - udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk 

11.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu w formie wideokonferencji, udział: Zarząd 

13.00 - Nagranie życzeń dla radia, gabinet starosty, udział: M.Kwiatkowski

13.30 - Wręczenie dyrektorom DPS laptopów zakupionych z projektu, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk 

 

CZWARTEK

11.00 - Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w formie wideokonferencji, udział: członek Zarządu Edward Ciągło 

12.00 - Spotkanie: dyrektor Radia RDN Małopolska ks. Jan Bartoszek, gabinet starosty,  udział: starosta Marek Kwiatkowski

12.30 - Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło 

13.30 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz 

15.00 - Posiedzenie Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość", sala obrad 208, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Edward Ciągło

 

PIĄTEK

09.00 - Konkurs na stanowisko urzędnicze, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, sekretarz Powiatu Monika Dziedzina

11.00 - Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

13.00 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło 

 

SOBOTA

09.00 - Turniej piłki siatkowej młodziczek młodszych, hala sportowa MISiR w Nowym Sączu (patronat starosty nowosądeckiego)

12.00 - Zakończenie VIII Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu, hala widowiskowa w Łącku, udział: starosta Marek Kwiatkowski