Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

28 marca – 3 kwietnia 2022 r.

PONEDZIAŁEK

10.30 - Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w formie wideokonferencji z udziałem Wójtów i Burmistrzów, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski

11.30 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

13.00 - Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego w formie wideokonferencji, udział: Zarząd 

16.00 - Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

 

ŚRODA

09.30 - Podpisanie umów z kołami łowieckimi dotyczących dzierżawy polnych obwodów łowieckich, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski 

11.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, sala konferencyjna, udział: Zarząd 

12.00 - LXIV Festiwal Młodych Talentów I LO w Nowym Sączu, MCK Sokół

 

CZWARTEK

11.00 – Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

12.00 - Spotkanie z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski

12.30 - Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Szpital im. J. Dietla, Krynica-Zdrój, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

 

PIĄTEK

09.00 - Dzień otwarty w Zespole Szkół w Marcinkowicach, udział: starosta Marek Kwiatkowski

11.30 - Otwarcie krytego basenu połączone z zakończeniem rozbudowy budynku Urzędu Gminy Korzenna, Centrum Sportu i Rekreacji w Korzennej, udział: starosta Marek Kwiatkowski i członek Zarządu Zofia Nika

 

NIEDZIELA

12.30 - Zakończenie IX memoriału Tadeusza Radzika - zawody strzeleckie, strzelnica LOK ul. Tarnowska 32 w Nowym Sączu