Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

25 marca – 31 marca 2019 r.

PONIEDZIAŁEK

09.00 – Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

10.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

12.00 - Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

12.00 - Spotkanie z Zarządem Sądeckiej Izby Gospodarczej oraz prezesami organizacji zrzeszających przedsiębiorców, Biuro SIG, ul. Zielona 27, Nowy Sącz, udział: starosta Marek Kwiatkowski

15.00 - Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

19.30 - Spektakl „Brat Naszego Boga” w ramach Poniedziałków ze Sztuką, MOK w Nowym Sączu, Al. Wolności 23, sala widowiskowa, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

 

WTOREK

09.00 - XXI Rejonowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego, budynek Szkoły Podstawowej w Lipiu

09.30 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

10.00 - V Turniej gier planszowych, POW Muszyna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk 

12.15 - XLIII Festiwal Młodych Talentów I Gimnazjum i I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu, MCK "Sokół" w Nowym Sączu, sala. im. Lucjana Lipińskiego

13.00 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Edward Ciągło, Marian Dobosz, Zofia Nika

15.00 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

17.00 – Gala z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia Orion, MCK Sokół Nowy Sącz,  udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

ŚRODA

10.00 - Spotkanie Zarządu, gabinet 212, udział: Zarząd

10.30 - Posiedzenie Zarządu, sala konferencyjna, udział: Zarząd 

11.00 - Posiedzenie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 22, sala 122

11.30 - Wręczenie nagród w X Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

13.00 – Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

15.30 - Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Edward Ciągło, Zofia Nika

 

CZWARTEK

10.00 - VIII Seminarium „O zdrowiu Sądeczan” MCK Sokół w Nowym Sączu

14.00 - Posiedzenie Komisji Statutowej RPN, sala konferencyjna, udział: A.Koszyk, E.Ciągło

15.00 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, sala konferencyjna - udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz

15.30 - Posiedzenie Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Edward Ciągło, Zofia Nika

 

PIĄTEK

08.00 - Targi turystyczne GLOBALNIE w Katowicach

11.00 - Spotkanie zespołu ds. opracowania Raportu o stanie Powiatu, gabinet sekretarza, udział: sekretarz Powiatu Monika Dziedzina

12.00 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, sala konferencyjna, członkowie Zarządu Zofia Nika, Marian Dobosz

12.15 - Posiedzenie Komisji Statutowej RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło, sekretarz Powiatu Monika Dziedzina

13.00 - Posiedzenie V Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, sala obrad, udział: Zarząd 

 

SOBOTA

09.00 - Odprawa szkoleniowa dla Naczelników OSP z terenu powiatu nowosądeckiego, remiza OSP w Gołkowicach Górnych, udział: członek Zarządu Edward Ciągło