Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

23 listopada – 29 listopada 2020 r.

PONIEDZIAŁEK

10.00 - Podpisanie umowy na budowę hali sportowej w Marcinkowicach, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

13.00 - Posiedzenie Komisji Edukacji RPN w formie on-line, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Marian Dobosz

14.00 - Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN w formie on-line, udział: członek Zarządu Marian Dobosz 

 

WTOREK

11.00 - Wywiad dla RDN Nowy Sącz (telefoniczny), udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

ŚRODA

10.30 - Uroczystość przekazania promes potwierdzających dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru dodatkowego w 2020 r., Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, udział: starosta Marek  Kwiatkowski

11.30 - Spotkanie: wojewoda Małopolsk, wicewojewoda Małopolski, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

13.00 - Obchody 55-lecia działalności Doliny Popradu, wręczenie odznaczeń Jabłka Sądeckie, Dom Kultury w Piwnicznej-Zdroju, udział: starosta Marek  Kwiatkowski

13.00 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN w formie on-line, udział: członkowie Zarządu Zofia Nika, Marian Dobosz

14.00 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN w formie on-line, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło i Marian Dobosz

 

CZWARTEK

09.00 - Wideokonferencja Związku Powiatów Polskich dot. zmian w organizacji i funkcjonowaniu domów wczasów dziecięcych, udział: starosta Marek Kwiatkowski

11.00 - Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN w formie on-line, udział: członek Zarządu Edward Ciągło 

12.00 - Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN w formie on-line, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło 

13.00 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN on-line, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

14.00 - 67. posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski

14.30 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN on-line,  udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz

15.30 - Posiedzenie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, sala obrad 208, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło

 

PIĄTEK

13.00 - XVI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego w formie wideokonferencji,  udział: Zarząd