Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

22 czerwca – 28 czerwca 2020 r.

PONIEDZIAŁEK

14.00 - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN, sala obrad, udział: starosta Marek Kwiatkowski, sekretarz Powiatu Monika Dziedzina

15.30 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, sala obrad, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz

 

WTOREK

10.00 - Sesja Rady Gminy Grybów, ZWiK Biała Niżna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

13.00 – Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

14.00 - Posiedzenie Komisji Statutowej RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło, sekretarz Powiatu Monika Dziedzina

14.30 - Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN, sala obrad, udział: członek Zarządu Marian Dobosz

15.30 - Posiedzenie Komisji Edukacji RPN, sala obrad, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Marian Dobosz

 

ŚRODA

11.00 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN, sala obrad, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Edward Ciągło, Marian Dobosz, Zofia Nika

14.00 – Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

 

CZWARTEK

10.30 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, sala konferencyjna, udział: Zarząd

11.00 - Konferencja prasowa w związku z uruchomieniem Funduszu Inwestycji Samorządowych - przekazanie czeków wójtom i burmistrzom Powiatu Nowosądeckiego, sala obrad,  udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

13.00 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN, sala obrad, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

13.30 - Eliminacje powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakończenie, Remiza OSP Stadła

15.00 - Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, sala obrad, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu - Edward Ciągło, Zofia Nika

 

PIĄTEK

10.00 - Uroczystość przekazania ambulansów zakupionych w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny, Krakowskie Pogotowie Medyczne, ul. Św. Łazarza 14

11.00 - Otwarcie zmodernizowanego zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka w Krynicy-Zdroju, udział: starosta Marek Kwiatkowski

14.00 -  Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sala 207, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

 

SOBOTA

11.30 - VII Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - zakończenie, Amfiteatr Rożnów