Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

21 grudnia – 27 grudnia 2020 r.

PONIEDZIAŁEK

09.30 - Spotkanie POW Zbyszyce, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

 

WTOREK

10.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu w formie wideokonferencji, udział: Zarząd

11.30 - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN, sala 208,  udział: starosta Marek Kwiatkowski 

11.45 - Podpisanie aktu notarialnego, kancelaria B. Celewicza Nowy Sącz, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

12.00 - Podpisanie aktu notarialnego z gminą Stary Sącz, kancelaria Celewicz - udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

14.00 - Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski, członek Zarządu Edward Ciągło 

15.30 - Posiedzenie Komisji Statutowej RPN w formie wideokonferencji, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło 

 

ŚRODA

13.00 - XVII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, sala obrad 208, udział: Zarząd