Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

18 kwietnia – 24 kwietnia 2022 r.

WTOREK

14.00 - Wręczenie promes organizacjom pozarządowym w ramach konkursów ofert, część I, sala obrad, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk 

 

ŚRODA

11.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, sala konferencyjna 207, udział: Zarząd 

13.30 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, sala konferencyjna, udział członkowie Zarządu: Zofia Nika, Marian Dobosz 

14.00 - Wręczenie promes organizacjom pozarządowym w ramach konkursów ofert, część I, sala obrad, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk 

 

CZWARTEK

09.00 - Finał XXVII Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, udział członek Zarządu Edward Ciągło

09.30 - Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych – Igrzyska Młodzieży, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złockiem

14.00 - Spotkanie z delegacją z Unny, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

PIĄTEK

09.15 - Wizyta delegacji z Unny w Zespole Szkół w Nawojowej, udział: starosta Marek Kwiatkowski

16.00 - Uroczyste otwarcie Przychodni Twoje Zdrowie w Nowym Sączu, ul. Krańcowa 13

18.00 - Spotkanie z okazji 20-lecia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, Hotel Beskid

 

SOBOTA

09.00 - I Małopolski Dzień dla klimatu w powiecie nowosądeckim, Rynek Stary Sącz, udział członkowie Zarządu: Edward Ciągło, Marian Dobosz