Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

10 czerwca – 16 czerwca 2019 r.

PONIEDZIAŁEK

08.30 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

09.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

10.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

10.30 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

11.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

12.00 - Podsumowanie XIX edycji konkursu historycznego Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

14.00 - Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, ul. Śniadeckich 15 Nowy Sącz, udział: członkowie Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło

17.00 - Festyn z okazji Dnia Dziecka w Woli Kurowskiej

 

WTOREK

07.30 - Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

09.00 - Szkolenie dla Starostów oraz Prezydentów– Szefów Obrony Cywilnej Powiatów z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

ŚRODA

08.30 - Wywiad dla portalu Sądeczanin, ul. Barbackiego, udział: starosta Marek Kwiatkowski

09.00 - 25-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Sączu

11.00 - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odnawialne Źródła Energii - technika, technologia, innowacje, ORW Panorama-Krynica Zdrój

13.00 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

 

CZWARTEK

08.00 - Nagranie dla Radia RDN, udział: starosta Marek Kwiatkowski

09.00 - Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

09.40 - Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

10.00 – XVII Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas, CKS im. Ady Sari w Starym Sączu

10.00 - Otwarcie części mieszkalnej Dworu Morawskich, ZS Marcinkowice, udział: starosta Marek Kwiatkowski

10.00 - Przyjęcie strony, sala 208, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

11.00 - Przyjęcie strony, sala 208, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

12.00 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Edward Ciągło, Marian Dobosz

14.00 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, sala obrad 208, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz

15.30 - Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN, sala konferencyjna - udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

16.00 - Dzień Rodziny w Korzennej, Szkoła Podstawowa w Korzennej

16.00 - Posiedzenie Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Edward Ciągło

17.00 - Promocja wydawnictwa Nowy Sącz -przewodnik śladami przeszłości, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

 

PIĄTEK

09.30 - VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, sala obrad 208, udział: Zarząd 

 

SOBOTA

13.00 – Uroczystość 160-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Domosławicach

13.30 - 50-lecie Uczniowskiego Klubu Sportowego Budowlani, stadion KS Budowlani w Jazowsku

14.00 - Piknik Rodzinny osób z niepełnosprawnościami, teren przy SP w Białej Niżnej, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

17.00 - Gala z okazji Święta Małopolski, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lutosławicach

21.00 - Koncert Strauss Symphonic Orchestra, Rynek w Brzesku

 

NIEDZIELA

13.30 - X Świętojanki w Królowej Górnej, scena widowiskowa w Królowej Górnej

14.00 – Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, PZAZ w Nawojowej, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

19.00 - XXIV Koncert w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty, wirydarz klasztoru oo. Jezuitów przy ul. P Skargi w Nowym Sączu