Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Programy i granty realizowane

W stronę samodzielności i niezależności
W stronę samodzielności i niezależności

Aktywizacja bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodzieży w wieku do 25. roku życia jest celem projektu realizowanego przez Powiat Nowosądecki i gminę Piwniczna Zdrój.

Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego
Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie m. Nowy Sącz i na obszarze Powiatu nowosądeckiego. Ogrzewanie i dostarczanie c.w.u. do obiektów użyteczności publicznej w znacznym stopniu przyczynia się do pogorszenia stanu powietrza, ponieważ są to budynki wymagające dużych nakładów na ogrzewanie i...

Sprawnie do pracy
Sprawnie do pracy

Wsparcie dla bezrobotnych, podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia dla 50 osób niepełnosprawnych bezrobotnych z terenu powiatu nowosądeckiego przewiduje projekt realizowany przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego.

Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty Południowo małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej
Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty Południowo małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej

Modernizacja sieci kształcenia zawodowego jest celem projektu zmieniającego oblicze centrów kształcenia praktycznego. Wspólnie realizuje ją pięć powiatów Małopolski.

Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom
Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom

Do końca sierpnia 2014 roku będzie działało w Nawojowej przedszkole, jakie utworzył Powiat dzięki unijnemu dofinansowaniu. Z usług placówki korzysta 15. dzieci. Wszystko w ramach projektu Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom.

Nowosądecka Akademia Samorządowa
Nowosądecka Akademia Samorządowa

Poprawę funkcjonowania samorządów, podniesienie kwalifikacji urzędników i dynamiczny rozwój regionu ma przynieść projekt Nowosądecka Akademia Samorządowa. Jego realizacja kończy się w ostatnich dniach marca 2013 roku.

Akademia Organizacji Pozarządowych
Akademia Organizacji Pozarządowych

Wiedza i umiejętności – o to mają się wzbogacić organizacje pozarządowe Sądecczyzny dzięki projektowi. W ramach działań powstaje także Inkubator Organizacji Pozarządowych.

Aktywnie w przyszłość
Aktywnie w przyszłość

Dodatkowe zajęcia rozwijające i uzupełniające dla uczniów z terenu siedmiu gmin Sądecczyzny, wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne urządzenie dydaktyczne – to tylko część korzyści z realizacji projektu Aktywnie w przyszłość.

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

Wyższa jakość kształcenia, wzrost kompetencji i poprawa przygotowania zawodowego młodych ludzi są celami projektu, którego realizacja trwa do końca 2014 roku.

Nowe kwalifikacje – lepsza praa
Nowe kwalifikacje – lepsza praa

Utworzenie Obserwatorium Rynku Pracy, opracowanie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz zajęcia dla uczniów ułatwiające im odnalezienie się na rynku pracy – takie są efekty realizacji programu.

Profesjonalista na rynku gastronomicznym
Profesjonalista na rynku gastronomicznym

Dodatkowe kursy, szkolenia i umiejętności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Sądecczyzny – to owoce realizacji programu. Dzięki temu znacznie łatwiej startować im w dorosłe zawodowe życie.

Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej
Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej

Lepsze budowanie – taki ma być efekt realizacji projektu. W działaniach przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego – Dom Dziecka
Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego – Dom Dziecka

Nowy Dom Dziecka powstał w Klęczanach dzięki unijnemu wsparciu. W placowce przygotowano miejsca dla 28 wychowanków.

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego lata 2011-2012
Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego lata 2011-2012

Z ponad pół tysiąca posesji usunięto azbest w ramach programu realizowanego wspólnie przez powiat nowosądecki i gminy regionu.

Aktywnie w przyszłość
Aktywnie w przyszłość

Dodatkowe zajęcia rozwijające i uzupełniające dla uczniów z terenu siedmiu gmin Sądecczyzny, wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne urządzenie dydaktyczne – to tylko część korzyści z realizacji projektu Aktywnie w przyszłość.

Aktywna kobieta
Aktywna kobieta

Aktywizacja kobiet to cel projektu „Aktywna kobieta”. 30 z nich było przygotowywanych do ról lokalnych liderek.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska
Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

W czerwcu 2009 r. Powiat Nowosądecki zakończył realizację kolejnego projektu z udziałemśrodków zewnętrznych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wilczyska”, przebiegającej przez gminy Chełmiec (miejscowości Naściszowa i Librantowa) i Korzenna (miejscowości Łęka, Trzycierz, Korzenna, Niecew, Wojnarowa).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów

Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów, jest kolejnym zrealizowanym zadaniem, na któryPowiat Nowosądecki uzyskał dofinansowaniez Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przebudowa drogi nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna
Przebudowa drogi nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna

Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna - I etap w km 9+100 – 10+954 w miejscowościach Złockie i Szczawnik, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego –  lata 2010 -2011
Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego – lata 2010 -2011

Głównym celem projektu jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w ilości 1.433 Mg z 623 posesji, oraz prowadzenie akcji promocyjnej i edukacyjnej dotyczącej bezpiecznych sposobów usuwania i postępowania z odpadami zawierającymi azbest.