Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Uwaga! Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza!

22 stycznia 2019 r.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadził II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni,

  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

  • ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe, zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

  • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia.

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz placówki opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Zaleca się, by osoby spalające węgiel lub drewno tymczasowo stosowały inne dostępne źródła ciepła (elektryczne lub gazowe), a jeśli nie jest to możliwe zastosowały lepsze jakościowo paliwo (węgiel o zawartości popiołu poniżej 15 proc. oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15 proc.). Należy też zaprzestać palenia w kominkach, jeśli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania. WZZK zaleca również podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie ze wspólnych dojazdów, zamiast indywidualnych podróży samochodem.

(szel)

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...