Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Przekaż gospodarstwo i sięgnij po premię

4 października 2018 r.

 

Do 27 października można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa innemu rolnikowi".

Z oferty mogą skorzystać osoby pełnoletnie, wspisane do ewidencji producentów, uczestniczących w systemie dla gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich. Warunkiem jest przekazanie w sposób trwały w posiadanie gospodarstwa rolnego, w tym zwierząt gospodarskich, innemu rolnikowi, prowadzącemu na własny rachunek działalność rolniczą w Polsce. Musi się on zobowiązać do dalszego prowadzenia tej działalności przez co najmniej pięć lat. Osoba, która przekazała gospodarstwo ma natomiast nie prowadzić działalności rolniczej przez co najmniej pięć lat od dnia przekazania. Nie będzie też podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na położenie gospodarstwa. Można go także wysłać listem poleconym.

Wysokość pomocy stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi prawie 30 mln euro.

(szel)

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...