Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łąckiej
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łąckiej

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT” Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łąckiej z Łącka złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn. „Polskie Madonny Ludowe” wydawnictwo autorstwa Marii Kownackiej...

Stowarzyszenie „Aktywni dla rozwoju”
Stowarzyszenie „Aktywni dla rozwoju”

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”   Stowarzyszenie „Aktywni dla rozwoju” z Korzennej złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn. „Noc Świętojańska – poznaj kulturę przodków” ( oferta...

Stowarzyszenie „Jazzda”
Stowarzyszenie „Jazzda”

Stowarzyszenie „Jazzda” w Łącku złożyło wniosek w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powiatowy Piknik Rodzinny – „Dzień Dziecka w Siodle”. Zadanie to realizowane będzie od dnia 29.05.2017 do...

Stowarzyszenie „Muzyka dla Wszystkich”
Stowarzyszenie „Muzyka dla Wszystkich”

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”   Stowarzyszenie „Muzyka dla Wszystkich” z Tęgoborzy złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn. „Prezentacje dorobku artystycznego Zespołu POISONS na...

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich z Łososiny Dolnej
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich z Łososiny Dolnej

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”   Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich z Łososiny Dolnej złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn. „Z domu naszych ojców” ( oferta do wglądu w...

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji tzw. małe granty
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji tzw. małe granty

Zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb małych grantów Zarząd Powiatu może zlecić, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie...

Polskie Towarzystwo Historyczne