Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Plan pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji na okres od 3.11.2015 r. do 31.12.2016 r.

 1. Wypracowanie form komunikacji organizacji pozarządowych i samorządu powiatowego
 2. Współorganizacja i udział w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych (dwa razy w roku)
 3. Wzmocnienie kampanii 1% dla organizacji pozarządowych
 4. Udział w forum lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego
 5. Organizacja wspólnych imprez, wyjazdów, spotkań celem większej integracji III sektora
 6. Wypracowanie modelu dzielenia się członków organizacji swoimi doświadczeniami z zakresu np. źródeł pozyskiwania funduszy, organizacji imprez i innych
 7. Udział w komisjach konkursowych ds. opiniowania ofert
 8. Opiniowanie Programu Współpracy i innych projektów uchwał dot. działania organizacji pozarządowych

 

Skład osobowy Rady III Kadencji

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu III kadencji została powołana Uchwałą Nr 327/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 października 2015 r.  w składzie:

 

Przedstawiciele Rady Powiatu:

 1. Marta Adamczyk
 2. Wojciech Nalepa

 

Przedstawiciele Zarządu Powiatu:

 1. Antoni Koszyk
 2. Marian Ryba

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Arleta Izworska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole
 2. Bożena Kiemystowicz – Prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Nowym Sączu
 3. Zbigniew Jeremenko – Prezes Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego
 4. Wiesław Zabierowski – Prezes Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu

 

Pliki do pobrania