Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Namaluj poezję

11 kwietnia 2019 r.

Do 24 kwietnia można przesyłać prace plastyczne w konkursie „Poezja Adama Ziemianina w ilustracjach autorskich dzieci i młodzieży”.

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie pod patronatem starosty nowosądeckiego i burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie. Celem konkursu jest: poznanie i popularyzacja poezji Adama Ziemianina, poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości poety, kultywowanie piękna mowy ojczystej, rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych  i średnich w powiecie nowosądeckim oraz motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich znajdujących się na terenie powiatu nowosądeckiego.

Kategorie wiekowe:

- I grupa uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,

- II grupa uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum,

- III grupa uczniowie szkół średnich,

- IV grupa uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, niepełnosprawni uczniowie klas integracyjnych (do 18. roku życia).

Każdy uczestnik konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę w formacie A3 (297 x 420 mm), technika – malarstwo (akwarelowe, plakatowe, temperowe, akrylowe, gwasz). Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. W konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone wcześniej do innego konkursu plastycznego. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane, każda powinna zawierać metryczkę umieszczoną trwale na odwrocie pracy (której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 24 kwietnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Rynek 13 33-370 Muszyna. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika Konkursu. Każda szkoła może zgłosić do pięciu prac plastycznych dla danej kategorii wiekowej.

Szczegóły na:  http://www.zso.muszyna.pl/?id=66325&location=f&msg=1&lang_id=PL

(olsz)

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...