Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Kluby i Koła Radnych

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”

Przewodniczący: Antoni PORĘBA

Wiceprzewodniczący: Stanisław DĄBROWSKI

Wiceprzewodniczący: Roman POTONIEC

Sekretarz: Marta ADAMCZYK

 

Członkowie Klubu:

 • Wiktor DURLAK
 • Jan GOMÓŁKA
 • Franciszek KANTOR
 • Antoni KOSZK
 • Marek KWIATKOWSKI
 • Zofia NIKA
 • Zygmunt PARUCH
 • Wiesław PIÓRO
 • Marek PŁAWIAK
 • Roman POTONIEC
 • Marian RYBA
 • Maria SZAROTA
 • Stanisław SUŁKOWSKI
 • Józef ŚWIGUT
 • Tadeusz ZAREMBA

  

Klub Radnych „Sądecki Ruch Samorządowy”

Przewodniczący: Zenon SZEWCZYK

Członkowie Klubu:

 • Krzysztof BODZIONY
 • Józef BROŃSKI
 • Marian DOBOSZ
 • Andrzej GANCARZ
 • Józef GŁÓD
 • Mieczysław KIEŁBASA
 • Włodzimierz OLEKSY
 • Ryszard PORADOWSKI