Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Fundusze na wkład własny

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego mając na względzie dostępność projektów ukierunkowanych na realizację cennych lokalnych inicjatyw oraz powszechny brak środków wśród organizacji na wkłady własne do programów, podjął decyzję o utworzeniu tzw. Funduszu Wkładu Własnego. Realizacja tego Konkursu zapewnia rozwój naszych organizacji oraz jest narzędziem pomnażania przekazanych środków na przedsięwzięcia społeczne służące całej Sądecczyźnie. Dzięki tej formie współpracy powiatu z organizacjami, ze źródeł zewnętrznych, a zwłaszcza z Unii Europejskiej mogą trafiać środki finansowe na realizację programów ważnych i potrzebnych mieszkańcom powiatu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, których realizację w roku 2017 wspiera Powiat Nowosądecki.

Pozostałe konkursy:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 205/2017/VII z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Nowego Sącza w obszarze Wzmacnianie sektora pozarządowego pn. „Dofinansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Miasta oraz służących realizacji priorytetowych zadań publicznych Miasta”.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania