Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
XXIV Uroczysta Sesja RPN
XXIV Uroczysta Sesja RPN

22.06.2017 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN