Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków, Petycji RPN
III Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
II Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
I Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
XXXV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
1 2 3 4
. . .
8
Następna