Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
VI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
V Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
1 2 3 4
. . .
10
Następna