Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
XXXII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
XXXI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
1 2 3 4
. . .
6
Następna