Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

VIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu opublikowano Raport o Stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2018. Zgodnie z nowelizacją przepisów, zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Zapraszamy więc do zapoznania się z przedmiotowym...

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
1 2 3 4
. . .
11
Następna