Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” - tygodnik „Newsweek Polska”
Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” - tygodnik „Newsweek Polska”
5 września 2019 r.

Tygodnik „Newsweek Polska” ogłosił Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019”. Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej...

Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
27 sierpnia 2019 r.

Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

Ruszył nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r.
Ruszył nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r.
27 sierpnia 2019 r.

To już IX edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacji pozarządowych – pokazanie najlepszych dobrych praktyk, zaprezentowanie podmiotów które łączą działalność gospodarczą z ważną misją społeczną.

Można składać wnioski o przyznanie okolicznościowych odznaczeń - Medal Św. Jana Pawła II oraz Medal 100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły
Można składać wnioski o przyznanie okolicznościowych odznaczeń - Medal Św. Jana Pawła II oraz Medal 100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły
9 sierpnia 2019 r.

W 2020 r. przypada 100. Rocznica urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. Szereg zrealizowanych inicjatyw daje prawo do stosownego uznania zarówno osób fizycznych jak instytucji i organizacji, które pamiętały i pamiętają o tym wspaniałym człowieku. Stowarzyszenie „Pamięć Jana Pawła II” Społeczne...

Ruszył nabór w konkursie o Nagrodę „KRYSZTAŁY SOLI”, edycja XV - 2019
Ruszył nabór w konkursie o Nagrodę „KRYSZTAŁY SOLI”, edycja XV - 2019
8 sierpnia 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pożytku publicznego „Kryształy Soli”, 2019 rok. Każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej może zgłosić do nagrody organizację,...

Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”
Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”
18 lipca 2019 r.

Konkurs ogłoszono z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz...

Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”
Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”
18 lipca 2019 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury...

Nabór do nagrody „Amicus Hominum”
Nabór do nagrody „Amicus Hominum”
19 czerwca 2019 r.

Trwa nabór do Nagrody „Amicus Hominum”. Celem tego konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych.   Termin zgłaszania kandydatur upływa...

Nabór kandydatów strony pozarządowej do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Nabór kandydatów strony pozarządowej do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
19 czerwca 2019 r.

W ostatnich dniach został ogłoszony nabór kandydatów strony pozarządowej do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów do dnia 28 czerwca 2019 r.   Szczegółowe informacje oraz formularz zgłaszania kandydatów można znaleźć: TUTAJ   Szczegółowych informacji udziela:...

Zaproszenie do udziału w konkursie „Pozytywnie Otwarci 2019”
Zaproszenie do udziału w konkursie „Pozytywnie Otwarci 2019”
6 czerwca 2019 r.

  Uprzejmie informujemy o możliwości przesłania zgłoszeń na Konkurs Pozytywnie Otwarci, skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz profilaktyka HIV/AIDS. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin i formularz...

Konkurs Starosty Nowosądeckiego dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i promocji NGO i wolontariatu - edycja 2019
Konkurs Starosty Nowosądeckiego dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i promocji NGO i wolontariatu - edycja 2019
27 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że ruszyła tegoroczna edycja Konkursu Starosty  Nowosądeckiego dla organizacji pozarządowych. O nagrody można się starać w czterech kategoriach:

  • Najlepsza Inicjatywa Roku,
  • Wolontariusz Roku,
  • Młody Wolontariusz Roku,
  • Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego.
Związek Euroregion „Tatry” - konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców w ramach trzeciego naboru mikroprojektów
Związek Euroregion „Tatry” - konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców w ramach trzeciego naboru mikroprojektów
15 maja 2019 r.

  Uprzejmie informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” wyraził gotowość do przeprowadzenia w siedzibie Starostwa indywidualnych konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców w ramach trzeciego naboru mikroprojektów z 1. Osi priorytetowej programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.  Możliwy termin zorganizowania takich...

Konkurs „Bezpieczne SĄDECKIE” - EDYCJA 2019 - wyczerpana pula środków
Konkurs „Bezpieczne SĄDECKIE” - EDYCJA 2019 - wyczerpana pula środków
9 maja 2019 r.

9 maja 2019 r.   Pula środków wyodrębnionych w konkursie „Bezpieczne SĄDECKIE” - EDYCJA 2019 została wyczerpana.

Spotkanie Informacyjne FIO Małopolska Lokalnie Południe
Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019
Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019
27 lutego 2019 r.

  Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.  ...

Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dotacje z programu "Niepodległa"
Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dotacje z programu "Niepodległa"
18 lutego 2019 r.

Uprzejmie informuję, iż Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Jednocześnie informuję, iż spotkanie odbędzie...

Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych
Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych
13 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,   Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 29 stycznia 2019 r.  ogłosił otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. W związku z powyższym, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do...

Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
29 stycznia 2019 r.

Zgodnie z REGULAMINEM POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU przedstawiamy listę kandydatów na członków Rady: STOWARZYSZENIE REGIONALNE KOWALNIA: Janina Obrzut FUNDACJA „BĘDZIE DOBRZE”: Anna Pych KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MARCINKOWICACH: Elżbieta Bobak STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO „ALF”: Adam...

Zaproszenie do udziału w pracach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
Zaproszenie do udziału w pracach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
15 stycznia 2019 r.

  Szanowni Państwo, Prezesi, Członkowie Organizacji Pozarządowych Sądecczyzny Uprzejmie informuję, iż Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu zakończyła swoją trzyletnią kadencję. W związku z tym, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK
2 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 37/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. przyjęła PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentu (w załączeniu).

1 2 3 4
. . .
8
Następna